درباره ما

تعدادی از پروژه های گروه مهندسی هورامان طرح :


نانو عایقکاری بامهای دو برج مسکونی و چندین خانه ویلایی واقع در منطقه نیاوران تهران
نانو عایقکاری بامهای دو ویلای واقع در منطقه سولقان تهران (مهندسان مشاور توان- جناب مهندس شکوفی)
نانو عایقکاری مجموع سرویس های دو مجتمع ساختمانی 40 واحدی واقع در جهانشهر کرج (بنیاد خیریه فاتح)
نانو عایقکاری حرارتی نمای پروژه های ویلا سازی جناب آقای سراج واقع در منطقه آبسرد دماوند تهران
نانو عایقکاری استخر های مجموعه ساختمانی جناب آقای افجه ای واقع در منطقه  لواسان تهران
نانو عایقکاری نماهای پروژه های ویلاسازی جناب مهندس روانپاک در مناطق مختلف شمال کشور
مشاوره و فروش عایق حرارتی نانو برای پروژه  گنبدهای مساجد ساخته شده توسط شرکتهای آذر نیریش تبریز و ارکان راه تهران